SOCIAL MEDIA MANAGERVI TAR HAND OM ER NÄRVARO 
PÅ SOCIALA MEDIER


Det är flera saker ni behöver kunna för att bemästra sociala medier. Vårt erbjudande inom sociala medier är både det stora uppdraget till det mindre. Ni får en expert inom sociala medier som har hand om allt från strategi, målsättning, genomförande och analys.  

 

Känner du ofta att tiden sällan räcker till för att skapa innehåll som faktiskt ger effekt. Ambitionen har ni och ni vet vad ni vill med er närvaro på sociala medier, men att även mäta, analysera och ta fram statistik varje månad av det ni har publicerat är något jag av erfarenhet vet hamnar i den icke prioriterad lådan.


VI TAR HAND OM ALLT
ELLER DET LILLA


Oavsett vad ni behöver hjälp med så kan vi tillsammans sätta en lämplig nivå. Vilken nivå på uppdraget beror på ert nuvarande digitala ekosystem.Hur många nätverk jobbar ni i? Vilka andra kanaler använder ni?  Vad ert mål är med närvaron på sociala medier är det som främst styr. Därefter sätts en projektplan ihop och ni väljer hur mycket av vår tid ni vill ha. 


Exempel på aktiviteter som kan ingå i ett projekt är: 

skapande av innehåll

planering av innehåll

publicering av innehåll

framtagning av statistik från kanalerna

framtagning av kanalstrategi

analys av statistiken så dessa mäts upp mot de mål som finns

Intresserad att veta mer?

Låt oss få kontakt!