WEBBSIDAVI TAR HAND OM ER WEBBSIDA


Webben ska vara den primära kanalen för all er kommunikation. Det är till webbsidan ni vill driva er trafik från övriga digitala kanaler. Det är därför viktigt att den fungerar optimalt.  För att hamna rätt på nätet och inte främst på en bra plats på sökmotorer så behöver innehållet uppdateras löpande och att man har koll på sin sökmotoroptimering, SEO. 


Är ni intresserade av att starta en plats för e-handel så kan jag på flera olika sätt hjälpa er med allt från planering till publicering. VI TAR HAND OM ALLT
ELLER DET LILLA


Oavsett vad ni behöver hjälp med så kan vi tillsammans sätta en lämplig nivå. Vilken nivå på uppdraget beror på er nuvarande webbsida och vad ert önskemål är. Vill ni skapa en helt ny webb eller arbeta med det material som redan finns och optimera innehåll. Vad ert mål är med webbsidan är det som främst styr. Därefter sätts en projektplan ihop och ni väljer hur mycket av vår tid ni vill ha. 


Exempel på aktiviteter som kan ingå i ett projekt är: 

skapande av texter

sätta en struktur för innehållet

uppdatering av innehåll

framtagning av statistik från webben

analys av statistiken så dessa mäts upp mot de mål som finns

SEO - sökmotorsoptimering

Intresserad att veta mer?

Låt oss få kontakt!